Fjellskål profilering2
 Fjellskål Fisketorget AS har betalingsterminaler og vekter levert av THG Handelsdata AS. http://www.fjellskal.com/
 
 destinasjon eidfjord
 Destinasjon Eidfjord har betalingsterminaler levert av THG Handelsdata AS. https://www.hardangerfjord.com/eidfjord
 
låssenteret1 
 
Låssenteret AS: Vi bruker THG Handelsdata som leverandør for betalingsterminaler og –løsninger på alle våre avdelinger. De gir oss rask og personlig service. https://lassenteret.no/ 
 
 

Webdesign ©2013-16 Web Norge. Innhold © HandelsData as