Kassesystem & moduler

Selvbetjent

Nettbestilling

QR-kode

Nettbutikk & bestilling

Billettsystem

Booking

Administrasjon

Lagerstyring

Faktura - KID & EHF

Betalingsterminal: Den komplette guiden [2024]

I denne guiden vil vi gå igjennom alt du behøver å vite om betalingsterminaler.

Vi vil gå over:

 • Hvilken kostnader er tilknyttet en betalingsterminal
 • Innløseravtaler
 • Leverandører av betalingsterminaler
 • Support
 • Priser og priseksempler

La oss sette i gang:

Bilde av Nets, Verifone, Wordline, Zettle og SumUp betalingsterminaler

Kostnader knyttet til betalingsterminalen

Transaksjonsgebyrer
Maskinvare
Programvare & support

Transaksjonsgebyrer i % og kr

En innløseravtale for betalingsterminaler er en kontrakt mellom en næringsdrivende og en innløserbank eller en innløserpartner som tillater den næringsdrivende å akseptere kortbetaling fra kunder. 

Denne avtalen legger grunnlaget for elektroniske transaksjoner ved å koble den næringsdrivende til kreditt- og debetkortnettverkene som Visa, MasterCard, eller BankAxept, og muliggjør dermed sikre og raske pengeoverføringer mellom kundens bankkonto og næringsdrivendes konto.

Maskinvare

En betalingsterminal, også kjent som en kortterminal eller bankterminal, er en elektronisk enhet som brukes til å behandle betalinger fra kredittkort, debetkort og andre betalingsmetoder som kontaktløse betalinger og mobil lommebøker. 

Her er en oversikt over den grunnleggende hardwaren som finnes i en typisk betalingsterminal:

Kortleser:

Dette er enheten som leser magnetstripen eller chipen på et betalingskort. Den kan også støtte kontaktløse betalinger, der kunden bare trenger å holde kortet nær leseren for å fullføre transaksjonen.

Skjerm:

En berøringsskjerm som viser transaksjonsinformasjon til både kunden og selgeren. Skjermen kan vise beløpet som skal betales, transaksjonsstatus og andre relevante detaljer.

Tastatur:

Enten fysisk eller virtuelt (på berøringsskjermen) tastatur som kunden kan bruke til å angi PIN-kode eller andre nødvendige data.

Prosessor:

En innebygd datamaskin som behandler betalingstransaksjonen. Den krypterer dataene som sendes til betalingsselskapet for godkjenning.

Minne:

Lagringsplass for midlertidig lagring av transaksjonsdata og programvare som kreves for terminalens drift.

Kommunikasjonsgrensesnitt:

Betalingsterminalen må kunne koble seg til betalingsselskapets systemer for å autorisere transaksjonen.

Dette kan gjøres via internett (vanligvis gjennom en sikker tilkobling) eller mobilnettverk.

Strømkilde:

Betalingsterminaler bruker vanligvis strøm fra en stikkontakt eller et oppladbart batteri, avhengig av bruksområdet (for eksempel butikklokaler eller mobile salgssteder).

Sikkerhetsfunksjoner:

Betalingsterminaler er utstyrt med forskjellige sikkerhetsfunksjoner, inkludert kryptering av data for å beskytte mot uautorisert tilgang og svindel.

Disse komponentene arbeider sammen for å sikre en sikker og effektiv behandling av betalingstransaksjoner ved hjelp av kortbetalinger.

Programvarelisens

I en betalingsterminal refererer softwaren til den spesifikke programvaren eller operativsystemet som er installert på enheten og styrer dens funksjoner knyttet til betalingsbehandling.

Denne programvaren muliggjør kommunikasjonen mellom terminalens maskinvarekomponenter og betalingssystemet, og den sikrer at betalingstransaksjoner behandles på en sikker og effektiv måte.

Her er noen viktige aspekter av softwaren i en betalingsterminal:

Transaksjonsbehandling:

Betalingsterminalens programvare håndterer hele prosessen med å ta imot betalingsinformasjon fra kortleseren, validere transaksjonsdataene, kryptere dem for sikker overføring og sende dem til betalingsselskapets systemer for godkjenning.

Sikkerhet:

Softwaren er ansvarlig for å implementere sikkerhetsprotokoller som kryptering og tokenisering.

Den sikrer at betalingsdataene er beskyttet mot uautorisert tilgang og svindel.

Softwaren kan også inkludere funksjoner som beskytter mot skimming og andre former for bedrageri.

Kommunikasjon:

Betalingsterminalens programvare muliggjør kommunikasjon med eksterne servere via internett eller mobilnettverk.

Den etablerer en sikker forbindelse for å sende transaksjonsdata til betalingsselskapets servere og motta godkjenningsstatus tilbake til terminalen.

Brukergrensesnitt:

Softwaren inkluderer grensesnittet som vises på terminalens skjerm.

Dette grensesnittet lar kunder og selgere samhandle med terminalen ved å angi beløp, godkjenne transaksjoner, skrive inn PIN-koder og motta kvitteringer.

Firmwareoppdateringer:

Betalingsterminalens programvare kan også tillate oppdateringer av firmware, noe som gjør det mulig å implementere sikkerhetsoppdateringer og legge til nye funksjoner uten å måtte erstatte selve terminalen.

Denne programvaren er avgjørende for at betalingsterminalen skal kunne fungere pålitelig, effektivt og sikkert i elektroniske betalingssystemer.

Softwaren utvikles nøye for å overholde sikkerhetsstandarder og reguleringer som gjelder for betalingsindustrien.

Innløsningsavtale / Kortavtaler

BankAxept

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge, og i dag utføres 8 av 10 kortbetalinger i butikk med BankAxept-kort.
Norske bankkort kommer med BankAxept og Visa/Mastercard
Norsk bankkort med BankAxept og Visa
BankAxept er et norsk betalingssystem som kan benyttes både i fysisk og digital handel. Det er et åpent system, slik at alle som har konsesjon for å drive bankvirksomhet i Norge, kan slutte seg til nettverket.

For å kunne ta imot betaling med betalingskort som støtter BankAxept, må brukerstedet inngå en BankAxept-avtale direkte med BankAxept AS. I tillegg må brukerstedet ha en avtale med sin bankforbindelse for innløsning av BankAxept-transaksjoner.

BankAxept AS eies av norske banker og har som oppgave å utvikle nye betalingsløsninger for en verden i konstant forandring. Dette betalingssystemet har ikke bare gjort det enklere for folk å handle, men det har også bidratt til å drive Norge mot en mer effektiv, trygg og kontantfri økonomi.

 

BankAxept priser

Abonnement

kr 150 pr. måned

Abonnement

kr 150 pr. måned

Transaksjonsgebyr i kr

kr 0,10 pr. transaksjon

Abonnement

kr 150 pr. måned

Transaksjonsgebyr i %

0,06% av omsetningsvolum

Innløserselskaper

Verifone, Nets og Wordline er kjente eksempler på selskaper som ikke bare leverer betalingsterminaler, men som også eier og driver egne innløserselskaper.

Disse selskapene tilbyr en helhetlig betalingsinfrastruktur ved å integrere både maskinvare og innløsningstjenester.

Innløsningsavtale selskaper
På den annen side har selskaper som Elavon og Swedbank Pay en annen forretningsmodell der de fungerer som eksterne innløsere.

Dette betyr at de fokuserer spesifikt på å tilby innløsningstjenester uten nødvendigvis å være direkte koblet til produksjonen av betalingsterminaler.

Hva er en innløseravtale?

En innløseravtale, også kjent som en innløsningsavtale, er en kontrakt mellom en salgsstedseier (bedriftseier) og en innløser (betalingsleverandør eller bank) som gir salgsstedet tillatelse til å akseptere betalingskort som Visa, Mastercard, American Express, eller andre.

Denne avtalen tillater salgsstedet å koble betalingsterminalene sine til det finansielle nettverket og motta betaling fra kundene.

Her er noen viktige elementer som vanligvis er inkludert i en innløseravtale:

Priser og gebyrer:
Avtalen vil spesifisere kostnadene knyttet til å bruke innløserens tjenester, inkludert transaksjonsgebyrer, månedlige avgifter, og eventuelle andre kostnader.
Betalingsbehandling:
Innløseren vil beskrive prosessen for behandling av betalinger, inkludert autorisasjon, clearing og oppgjør.

Dette er viktig for å forstå hvordan midler flytter fra kundens konto til forhandlerens konto.

Sikkerhetsstandarder:
Avtalen vil inneholde krav og forventninger til forhandleren når det gjelder sikkerhetsstandarder for å beskytte betalingsinformasjon og unngå svindel.
Varighet av avtalen:
Den angir hvor lenge avtalen gjelder og eventuelle vilkår for oppsigelse eller fornyelse.
Ansvarsfordeling:
Avtalen klargjør ansvarsfordelingen mellom forhandleren og innløseren, spesielt når det gjelder eventuelle tvister, tilbakeføringer eller tekniske problemer.
Teknisk støtte og service:
Innløseravtalen vil ofte beskrive hvilken teknisk støtte og service som tilbys av innløseren, inkludert hvordan eventuelle problemer eller feil vil bli håndtert.
Overholdelse av regelverk:
Forhandleren forplikter seg til å overholde betalingskortselskapenes regelverk og bransjestandarder som er satt av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Priser for innløseravtaler

Innløseravtale

Priser for innløseravtaler er svært varierte og tilpasses ofte etter flere faktorer. 

Prisene varierer fra 0,95% til 3,5%, med tillegg av priser både over og under dette spekteret.

En tilnærming som innløsere kan benytte seg av, involverer subsidiering av leieprisen på betalingsterminaler. 

Dette betyr at innløseravtalene kan inkludere høyere gebyrer for å kompensere for lavere leiepriser på terminalene som tilbys.

Andre faktorer som kan påvirke innløser transaksjonsgebyret er:

Forretningsmodell og bransje:
Forretningsmodellen og bransjen til forhandleren spiller en stor rolle.

Høyrisikobransjer kan forvente høyere gebyrer på grunn av økt risiko for tilbakeføringer eller svindel.

Transaksjonsvolum:
Innløsere kan tilby rabatter eller lavere gebyrer for høyt transaksjonsvolum.

Jo flere transaksjoner forhandleren behandler, desto bedre vilkår kan de forhandle frem.

Gjennomsnittlig transaksjons størrelse:
Gebyrer kan variere basert på gjennomsnittlig størrelse på transaksjonene.

Mindre transaksjoner kan ha høyere prosentvise gebyrer, mens større transaksjoner kan ha høyere faste gebyrer.

Betalingsmetode:
Gebyrer kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes.

Kredittkort, debetkort, kontaktløse betalinger og andre betalingsformer kan ha forskjellige gebyrstrukturer.

Risikoprofil:
Risikoprofilen til forhandleren spiller en rolle.

For eksempel kan en nyoppstartet bedrift eller en bedrift i en høy risiko bransje forvente høyere gebyrer på grunn av økt risiko.

Kortnettverk:
Avgifter fra kortnettverkene (Visa, Mastercard, American Express, etc.) påvirker direkte innløserens kostnader, og disse avgiftene blir ofte overført til forhandleren.
Vanlig kortnettverk som inkluderes i en innløseravtale:
Visa:
Visa er et internasjonalt betalingsnettverk som er utbredt akseptert i Norge og globalt.

Visa-debetkort og kredittkort er populære og kan brukes for innenlandske og internasjonale transaksjoner.

Mastercard:
Mastercard er et annet internasjonalt betalingsnettverk som har bred aksept i Norge og globalt.

Mastercard-debetkort og kredittkort kan brukes for forskjellige typer betalingstransaksjoner.

American Express (Amex):
American Express er et internasjonalt kredittkortnettverk som også er tilgjengelig i Norge, selv om det ikke er like utbredt som Visa og Mastercard.
Diners Club:
Diners Club er et internasjonalt betalingsnettverk som tilbyr kredittkorttjenester.

Det er tilgjengelig i Norge, men aksepten kan være begrenset sammenlignet med Visa og Mastercard.

UnionPay:
UnionPay er et kinesisk betalingsnettverk, og kortene deres blir også akseptert i noen butikker og bedrifter i Norge.
JCB (Japan Credit Bureau):
JCB er et internasjonalt betalingsnettverk med en voksende aksept over hele verden, inkludert i Europa og Norge. 

Leverandører av betalingsterminaler

De tre største betalingsterminal leverandørene i Norge:

Nets, Verifone og Wordline betalingsterminaler

Verifone

Verifone ble stiftet i Amerika i 1981 og er i dag tilstede i mer enn 150 land og med over 26 millioner enheter installert.

De behandler også 50% av verdens korttransaksjoner, som tilsvarer mer enn svimlende 50 billioner transaksjoner.

De er ledende på utvikling av morgendagens betalingsterminaler, og tilbyr et utvalg av robuste og moderne terminaler i dag.

Verifone har også et stort nettverk av partnere/forhandlere spredt utover i Norge.

Blant de stasjonære betalingsterminalene leverer de P400 og V400C, og blant mobile betalingsterminaler har de V400m:

Verifone betalingsterminaler

Nets

Nets ble etablert i 2009 og er et dansk-norsk konsern som er blant Nord Europas største tilbydere av betalingsløsninger.

De har et stort utvalg av forskjellige terminaler til forskjellige behov, og har også kommet med tre alt-i-ett-avtaler lik Worldline og mPOS terminalene, kalt Small, Medium og Large.

I denne guiden vil vi fokusere på Medium pakken, som er for dem med kortomsetning mellom 20 000 og 130 000.

Nets har også et stort nettverk av partnere/forhandlere spredt utover i Norge.

Terminalene de leverer er av merket Ingenico.

Blant de stasjonære betalingsterminalene leverer de Lane 3000 og Desk 3500, og blant mobile betalingsterminaler har de Move 3500:

Nets betalingsterminaler

Worldline (tidl. Bambora)

Bambora ble grunnlagt i 2015 og har siden den gang hjulpet bedrifter med å vokse samt nå sitt fulle potensial. 

Bambora har vært en del av Worldline-familien siden november 2020. I september 2021 startet de sin felles reise. 

Bambora er nå kjent som Worldline.

Den eneste avtalen man må ha utenom Worldline er med BankAxept.

Denne avtalen er for å kunne ta imot betalinger med BankAxept, som er den rimeligste og mest utbredte innløseravtalen i Norge.

Worldline leverer terminaler fra Ingenico som er den samme leverandøren som Nets bruker, det er derfor vanskelig å se forskjell på bankterminalene.

Det som skiller terminalene fra hverandre er programvaren (software) de selv utvikler hver for seg, man vil dermed se forskjell i meny og displayet.

De har to terminaler å velge mellom:

Den stasjonære termionalen Lane 3000, og den mobile terminalen Move 5000:

Wordline betalingsterminaler

mPOS betalingsterminal leverandører

mPOS står for «mobile Point of Sale», og mPOS-betalingsterminaler refererer til mobile betalingsløsninger som lar forhandlere akseptere kortbetalinger ved hjelp av mobile enheter som smarttelefoner eller nettbrett.

Populære mPOS-selskaper inkluderer SumUp, iZettle og Square(ikke tilgjengelig i Norge), som har forenklet betalingsprosessen for småbedrifter.

Zettle og SumUp betalingsterminaler

SumUp

SumUp ble etablert i 2012 og har spredt seg raskt rundt om i verden og leverer i dag til hele 31 land.

De spesialiserer seg på mPOS (mobile point-of-sale), og leverer en av de minste betalingsterminalene på markedet.

Dette klarer de ved at kortleseren må være tilkoblet en smarttelefon eller et nettbrett.

Betalingsterminalen fungerer slik at man først slår inn beløpet som skal betales i en gratis app på den mobile enheten.

Deretter kan kunden betale enten ved å sette inn kortet i kortleseren eller ved kontaktløs betaling.

PIN-kode tastes så inn, og en liten skjerm viser om transaksjonen er godkjent.

SumUp Air er satt opp med en enkel pris- og avtalestruktur.

I motsetning til tradisjonelle betalingsterminaler trenger man ikke BAX-nummer(brukerstedsnummer), som kan ta tid å opprette.

Det eneste man behøver til en SumUp terminal, er bedriftskonto og en avtale med dem.

Betalingsterminalene selges billig og har pris fra kr. 299 til kr. 1 299 

Selve appen er gratis å ha, og bruker du ikke terminalen løper det ingen kostnader, i motsetning til leieavtaler på tradisjonelle betalingsterminaler.

Utbetaling til bankkonto 3-5 dager

SumUp tilkoblet iPhone

Zettle (tidl. iZettle)

Zettle ble stiftet i 2010 og lanserte sin kortleser for iPhone i 2011. Siden oppstart har de ekspandert til flere land i Europa.

De kom ut med verdens første gratis chip-og-PIN-leser i 2015, og har med sin nyeste terminal vunnet RedDot Design Award.

Likt med SumUp er Zettle Reader en såkalt mPOS, og man tar betalt på lik måte med en smarttelefon eller nettbrett som er tilkoblet.

Forskjellen mellom SumUp og Zettle, er at Zettle kommer med et eget kassasystemprogram.

Kassasystemet kommer i to Go-versjoner og en Pro-versjon for serveringsbransjen.

De to første nevnte versjonene er:

Zettle Go til kr. 0 per mnd. Denne versjonen kan bare brukes på de første kr. 50 000 bedriften omsetter for, etter dette må man over på et godkjent kassasystem.

Zettle Go Plus er et godkjent kassasystem til kr. 279 pr. mnd. I tillegg behøver man en smarttelefon/nettbrett, kvitteringsskriver og kassaskuff om man selger fra et fast utsalgssted.

Zettle Reader 2 sin standardpris er på kr. 799, men kan gjennom noen av deres samarbeidspartnere anskaffes til kr. 299.

Som nevnt er Go-appen gratis, men om man skal bruke kassasystemet er prisen kr. 279 pr. mnd. Det er verdt å nevne at ingen av avtalene deres har bindingstid.

Utbetaling til bankkonto 1-2 dager

iZettle Reader

Support & bytteservice

Verifone

Verifone har en kunnskapsbase (FAQ), med de fleste problemstillinger og løsninger.

Supporttelefonen deres er åpen alle dager 24/7, og lokal forhandler support er åpen i deres åpningstider.

Verifone betalingsterminaler har 4 timer bytteservice regnet i serviceperioden (alle virkedager kl. 08 – 20, lørdag 08-18 ekskl. bevegelige helligdager).

Nets

Nets har en kunnskapsbase (FAQ), med de fleste problemstillinger og løsninger.

Supporttelefonen deres er åpen alle dager 24/7, og lokal forhandler support er åpen i deres åpningstider.

Nets tilbyr både 4- og 12-timers bytteservice, og det sendes en ny terminal ut fra samarbeidspartner.

Worldline (Bambora)

Wordline har en kunnskapsbase (FAQ), med de fleste problemstillinger og løsninger.

Supporttelefonen deres er åpen 6 dager i uken, i ukedagene er de åpen fra kl. 09:00 til 20:00 og lørdag er de åpen fra kl. 10:00 til 14:00.

Worldline tilbyr bytteservice og gir deg en ny terminal innen 24 timer.

SumUp

Sum Up Air har en stor kunnskapsbase (FAQ), med de fleste problemstillinger og løsninger.

Om du ikke finner svaret der, har de support alle hverdager fra kl. 09:00 til 18:00.

Sum Up har ingen bytteservice, men med en lavere innkjøpspris på kortleseren på kr. 299 er det mulig å ha en backup-kortterminal.

Zettle

Zettle har en stor kunnskapsbase (FAQ), med de fleste problemstillinger og løsninger.

Om du ikke finner svaret der, har de support alle hverdager fra kl. 09:00 til 17:00, har du Go Plus, har de utvidede tider.

Zettle har heller ingen bytteservice, men med en lavere innkjøpspris på kortleseren på kr. 799 er det mulig å ha en backup-kortterminal.

I tillegg selges Zettle Reader i noen utvalgte elektronikkbutikker, hvor man kan kjøpe til en litt høyere pris.

Priser og priseksempler

Betalingsterminal priser

Verifone priser

Leien er fra 349,- pr. måned.

Transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard er fra 0,95%.

BankAxept abonnementet er 150 kr. pr. mnd. I tillegg til 0,10 kr. + 0,06% pr. transaksjon med debetkort.

Nets priser

Small: kr. 299 pr. mnd. og fra 1,29% transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard.

Medium: kr. 385 pr. mnd. og fra 1,09% transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard.

Large: kr. 449 pr. mnd. og fra 0,99% transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard.

 

Forhandler: fra kr. 350 pr. mnd og fra 1% transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard.

BankAxept abonnementet er 150 kr. pr. mnd. I tillegg til 0,10 kr. + 0,06% pr. transaksjon med debetkort.

Worldline (Bambora) priser

Leien er fra 299,- pr. måned for stasjonær terminal, og fra 549,- pr. mnd. for den mobile terminalen.

Transaksjonsgebyr på Visa/Mastercard er fra 1,75%.

BankAxept abonnementet er 150 kr. pr. mnd. I tillegg til 0,10 kr. + 0,06% pr. transaksjon med debetkort.

SumUp priser

Kjøp av terminaler er kr. 299, kr. 399, kr. 799 eller kr.1 299

Månedlige kostnader er kr. 0.

Transaksjonsgebyr er 1,49%

Zettle priser

Kjøp av terminal kr. 799 eller kr. 1999. Det er mulighet for å finne terminalen for kr. 299 gjennom samarbeidspartnere eller ved førstegangskjøp.

Månedlige kostnader er kr. 0 (med kassasystem kr. 279)

Transaksjonsgebyr er 1,75% 

Priseksempler

Priseksemplene vi skal gå igjennom kommer med en del forbehold, som vi har gått igjennom inneholder prisene en hel del forskjellige faktorer.

Jeg skal allikevel etter beste evne gi noen eksempler og gå igjennom dem.

Utregninger

Hvordan regner du ut priser selv? La oss gå igjennom formlene:
mPOS terminalene:
Transaksjonsgebyr i % x Omsetning
Tradisjonell terminal og bare Visa/MC:
Leiepris + (Transaksjonsgebyr i % x Omsetning)
Tradisjonell terminal og bare BankAxept:
Leiepris + BankAxept abonnement + (Transaksjonsgebyr i % x Omsetning)

For de oppmerksomme ser du at jeg ikke har tatt med transaksjonsgebyret i kr. Dette for at det er veldig vanskelig å anslå antall kunder og det utgjør ikke store summer, men mer kronestykker. 

Om du vil være helt nøyaktig kan du bruke denne formelen: 

Leiepris + BankAxept abonnement + (Transaksjonsgebyr i % x Omsetning) + (Transaksjonsgebyr i kr x Antall kunder)

Tradisjonell terminal, BankAxept og Visa/MC:
Som nevnt i BankAxept avsnittet så er 8 av 10 korttransaksjoner i Norge gjort med BankAxept.

Så i beregningene tar jeg utgangspunkt i nettopp det og fordeler 80% på BankAxept og 20% på Visa/MC.

Leiepris + BankAxept abonnement + ((Omsetning*80%) BankAxept transaksjonsgebyr i %) + ((Omsetning*20%) Visa/MC transaksjonsgebyr i %)

Betalingsterminal for små bedrifter

For bedrifter med en månedlig omsetning under 60 000 kroner, analyserer vi mPOS-terminaler sammenlignet med tradisjonelle terminaler som støtter kun BankAxept, kun Visa/Mastercard, og de som støtter begge.
Betalingsterminal for små bedrifter
*Nets (F) = Nets fra forhandler
Rimeligste betalingsterminalen:
Den mest kostnadseffektive betalingsterminalen er en tradisjonell terminal med bare BankAxept, spesielt for en omsetning på 50 000 kroner.

SumUp blir økonomisk mer fordelaktig ved omsetning under 30 000 kroner.

En tradisjonell terminal som støtter både BankAxept og Visa/Mastercard er litt dyrere per måned, men gir et godt alternativ for de som ønsker å akseptere betalinger med Apple Pay, Google Pay, og internasjonale kort.

Betalingsterminal koblet til kassesystem

I dette priseksempelet sammenligner jeg bare tradisjonelle terminaler uten BankAxept-avtale, da prisen er den samme og ikke påvirker prisforskjellene.
Betalingsterminal pris - lav omsetning
Wordline subsidierer leieprisen med transaksjonsgebyret, men selv med lavest leiepris, kommer de ut som den dyreste totalt sett.

Blant de tre andre skiller det seg 80 kroner per måned fra den dyreste til den billigste. Den laveste prisen oppnås via Nets-forhandler med Elavon-innløseravtale.

Betalingsterminal pris - høy omsetning
Ved en omsetning på 100 000 kroner skiller Wordline seg ytterligere ut, mens de to rimeligste utjevner seg, og Nets Medium blir 126 kroner dyrere enn den rimeligste.

Ved en omsetning på 100 000 kroner er det vanligvis mulig å forhandle frem andre innløseravtaler. I tillegg blir support og service viktigere jo mer belastning terminalene får og jo flere transaksjoner de håndterer.

Det anbefales derfor å vurdere support- og bytteservicen mer nøye enn kostnaden på dette nivået.

Oppsummering

I denne omfattende guiden har vi utforsket alle aspekter ved betalingsterminaler, og vi håper den gir deg et solid grunnlag for å ta informerte beslutninger når det gjelder valg av terminal og leverandør. Vi har dekket alt fra kostnader og leverandører til innløseravtaler, støtte, og priser med eksempler.

Når det gjelder kostnader knyttet til betalingsterminaler, har vi identifisert tre hovedkategorier: maskinvare, programvare og support, samt transaksjonsgebyrer. En grundig gjennomgang av maskinvarekomponentene, programvarefunksjoner og sikkerhetsaspekter gir deg innsikt i hvordan en betalingsterminal fungerer fra innsiden.

Videre har vi utforsket innløseravtaler, spesielt fokusert på BankAxept som det dominerende betalingssystemet i Norge. Vi har presentert prisstrukturen for BankAxept-avtaler og forklart hvordan disse avtalene legger grunnlaget for sikre og effektive elektroniske transaksjoner mellom kundens bankkonto og næringsdrivendes konto.

Leverandører som Verifone, Nets, og Worldline (tidligere Bambora) har blitt nøye gjennomgått, med informasjon om deres terminaler og forretningsmodeller. Vi har også utforsket mPOS-løsninger som SumUp og iZettle, som gir småbedrifter muligheten til å akseptere kortbetalinger ved hjelp av mobile enheter.

Når det gjelder support og bytteservice, har vi sett på hva hver leverandør tilbyr for å sikre at din betalingsterminalfunksjonalitet er upåklagelig. Vi har vurdert tilgjengelige kunnskapsbaser og supporttjenester, samt bytteservicetilbudene fra Verifone, Nets, Worldline, SumUp, og Zettle.

Til slutt har vi gitt deg en oversikt over priser og priseksempler for de forskjellige leverandørene, inkludert Verifone, Nets, Worldline, SumUp, og Zettle. Ved å bruke våre utregningsformler kan du tilpasse kostnadsestimatene basert på din virksomhets omsetning og preferanser.

Vi håper denne guiden har vært en verdifull ressurs i din søken etter den rette betalingsterminalen for dine behov. Å velge riktig leverandør og terminal er en viktig beslutning for din virksomhet, og vi står til din disposisjon for ytterligere spørsmål eller veiledning.

11 Kommentarer

 1. Maria Grønn-Nielsen

  Takk for en flott guide!
  Jeg har en liten bedrift som omsetter for noe mindre enn de alternativene du har lagt fram. Mellom 30.000- 50.000, 200 kunder, og ikke behov for kredittkort. Da vil SumUp være det rimeligste valget om jeg har lest rett?
  Tusen takk på forhånd!

  Svar
  • Andreas

   Kostnadmessing vil SumUp være rimeligst for deg. Ved 50.000 og 200 kunder, vil du betale ca 475 kroner per mnd. med SumUp. Et alternativ fra oss vil være ca 628 kroner, som gir en differansen på 153 kroner.
   Noe å være obs på er at med SumUp kan man ikke velge vekk kredittkort, og kostnaden på 2,75% er veldig høy. Om 10% av kundene dine bruker kredittkort vil kostnaden kunne tilsvare differansen på 150 kroner. Om du ber alle kundene dine om å ikke benytte kredittkort, vil du selvfølgelig kunne unngå den høye kredittkortprisen.
   Håper dette hjelper og ring oss gjerne om du skulle behøve mer informasjon.

   Svar
 2. Torvet Herrefrisør

  Vi driver en frisørsalong med en ansatt. Har ikke betalings terminal enda. Hvilken terminal foreslår du er den beste for oss

  Svar
  • Andreas

   Uten å vite hva dere omsetter for og eventuelt hvor mye dere vil omsette for via kredittkort, kan jeg på generelt grunnlag anbefale en Nets betalingsterminal for dere. Nets terminalene har tilkoblingsmulighet til ECR kassaapparat og nyere kassasystemer, så de vil passe de fleste. Nets har kredittkortgebyr fra 1,35% så de er konkurransedyktige her.
   Ring oss gjerne på 55 32 08 10, så kan vi hjelpe deg å sette sammen en pakke med betalingsterminal, kredittkortavtale og supportavtale.

   Svar
 3. Anders k

  Ville bare sei at dette va ekstremt god informasjon!

  Svar
 4. Berit Gulbrandsen

  jeg har en butikk som omsetter for ca 1,5mill i året, har til nå brukt zettle da jeg kan kjøre kassasystemet opp mot betalings terminalen og visma eacounting som vi bruker men skjønner at det er dyreste løsning. hvilken løsning vil du anbefale for oss ??

  Svar
  • Andreas

   Med 1,5mill i året blir det 125 000 i måneden. Kostnaden for Zettle blir da ca. 2467,- per mnd.
   Om du anskaffer en Nets terminal til 350 per mnd., BankAxept avtale og 1% på Visa/Mastercard og har gjennomsnittlig fordeling utgjør det ca. 830,- per mnd.
   Du har da 1657,- per mnd. for å dekke et kassesystem. Handelsdata tilbyr både betalingsterminaler og kassesystemer, så ta gjerne kontakt om du ønsker en pakkeløsning.

   Svar
 5. Yavuz Akbina

  Jeg skal drive et enkeltmansforetak med raparasjon av mobiltelefon og diverse ting.
  jeg vil helt at kundene betaler meg kontant fri. jeg vet enda ikke hvor mye jeg kommer til å ha i omsettning. jeg må sikkert i mitt tilfele ha et kasasystem løsning. Hva anbefaller du meg i denne situasjonen.

  takk for en god vurdering av løsninger, og artikkel.

  Svar
  • Andreas

   Om omsetningen din ikke vil overstige 600 000 i året, vil Zettle sin terminal og kassesystem være et alternativ for deg.
   Hvis omsetningen din er forventet å gå over de 600k i året, så vil vår Vendo Android være et godt alternativ og sammen med Nets betalingsterminal.

   Svar
 6. Kevin Steffensen

  Hei jeg har stiftet et enkeltmannsforetak hvor jeg selger posters og stickers av egenlaget kunst. Drar rundt i Norge og selger på messer men skal nå internasjonalt. Jeg sliter med å finne en terminal som funker både innlands og utenlands. Og da spesifikt England, Sverige og Spania.

  Zettle sier de ikke kan fungere utenfor landet den er satt opp i, mens sumup funker i mange land men selvfølgelig ikke England hvor jeg trenger den. Har du en anbefaling på hva jeg burde bruke?

  Jeg omsetter på veldig lite, kanskje 50 000 Max hvis jeg er heldig. Har til nå bare vært en hobbyvirksomhet med tanke på alle kostnader som først går inn. Men bankterminaler krever bedrift nummer.

  Svar
  • Andreas

   Hei, betalingsterminaler er dessverre ofte låst til landet de blir solgt i.
   Et alternativ å se på er betalingslink, for eksempel har Shopify en løsning til 5 dollar hvor kunden via en link betaler i en nettbutikk betalingsløsning. Da kan man selge internasjonalt. Husk at hvert land har sin egen kassesystemlov, så ved salg over disk/messer må de som oftest følges.
   Om du skal selge i Norge på messer må du ha godkjent kassesystem og betalingsterminal etter 50 000 i omsetning.

   Svar
Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *