Kassesystem & moduler

Selvbetjent

Nettbestilling

QR-kode

Nettbutikk & bestilling

Billettsystem

Booking

Administrasjon

Lagerstyring

Faktura - KID & EHF

Feilkoder og displayfeil på terminalen

Hvis terminalen din ikke fungerer, kan det ofte løses ved å starte terminalen på nytt. Du kan starte terminalen på nytt ved å holde nede den gule “Clear” -knappen og punktum / komma-knappen samtidig. Slipp og vent til terminalen starter (ca. 30 sekunder).​ Hvis det...