Tilbake
Du er her:
Print
Hvis terminalen din ikke fungerer, kan det ofte løses ved å starte terminalen på nytt.

Du kan starte terminalen på nytt ved å holde nede den gule “Clear” -knappen og punktum / komma-knappen samtidig. Slipp og vent til terminalen starter (ca. 30 sekunder).​

Hvis det fortsatt er problemer med terminalen etter omstart, og du ser en feilkode på terminalens display eller kvittering, finner du instruksjoner nedenfor.​

Hvis feilen ikke er oppført, eller du fortsatt har problemer med terminalen din, vennligst kontakt kundeservice på telefonnummer 91 50 89 89 eller Handelsdata på 55 32 08 10

RESP 05

Banken avviser transaksjonen. Kunden må kontakte sin bank.

RESP 87

Mer enn syv dager har gått siden forrige avstemming, og du må avstemme terminalen før den kan brukes.​

  • Trykk på [MENU]​
  • Trykk [6]

RESP 51

Kortgrensen er overskredet.

RESP F5

Betalingsterminalen har en teknisk feil. Vennligst kontakt teknisk support på telefonnummer: 91 50 89 89.

KLAR FOR SKIFTING/ Alert eruption/Terminal unauthorized

‘Klar for Skifting’/ ‘alert eruption’/’Terminal unauthorised’ betyr at terminalen ikke lenger kan brukes til å godta transaksjoner.​ Terminalen din må byttes ut. Ta kontakt med Handelsdata på telefon: 55 32 08 10, vi hjelper deg gjerne.

Ikke kontakt med senter

Terminalen har mistet nettverksforbindelsen. En omstart av terminalen løser vanligvis problemet. Du starter terminalen på nytt ved å trykke på den gule [Clear]-knappen og punktum-/komma-knappen samtidig.​ Hvis det fortsatt ikke virker ta kontakt med kundeservice på 91 50 89 89.

Innholdsfortegnelse