Tilbake
Du er her:
Print

Ethernet / Nettverkstilkoblet

Oppsett bankterminal

Dra Kjøpmannskortet for å få frem administrasjonsmenyen.

Bruk pillene under skjermen til å bla opp og ned. Grønn tast for bekreftelse / OK

Gå til menyvalg :

6 Parametre > 1 Endre > 2 Kommunikasjon

Om Komm type er satt til via ECR trykk grønn knapp og displayet vil vise:

<via ECR> 

bla ned til

<Ethernet>

bekreft med grønn knapp / OK

Trykk så rød knapp

Om Komm type allerede er satt til Ethernet trykk rød knapp

Gå til menyvalg :

3 Kasse

Om om man har gått helt ut av menyen, dra Kjøpmannskortet på nytt og følg valgene under:

6 Parametre > 1 Endre > 3 Kasse

ECR skal være Ja

(Neste menyvalg blir ikkje synlig før det første er valgt)

Komm type = IP Ethernet

ECR IP Adresse= «IP-adressen til kassen / PC’en»

Se under for hvordan man finner IP-adressen til kassen / PC’en.
Eks. IP: 192.168.1.1

Når IP-adresse er lagt inn, trykk rød knapp flere gnager til betalingsterminalen restarter seg.

Hvordan finne IP-adressen på kassen /PC’en

Trykk på:

Windowsikonet

Skriv cmd og velg programmet som heter «Ledetekst» / «Command Prompt»

I programmet skriv «ipconfig» og trykk enter:

Kasse pcen bør settes til statisk IP adresse når bankterminalen integreres via ethernet.

Oppsett i Unimicro Butikkdata

Gå til Innstillinger Bankterminal og velg Terminaltype = BaxiNet.

Er brannveggen slått på vil dette bildet dukke opp:

Gi tilgang for trafikk gjennom brannvegg

Lukk og åpne Butikkdata.

Gå til:

Vis > Betalingsterminal > Konfigurasjon:

Innstillinger i BAXI.net konfigurasjon:

SocketListener = 1

Trykk: Avslutt/lagre

Lukk og åpne butikkdata og test at integrasjonen fungerer ved å gå til:

Butikkdata > Butikkdata > Vis > Betalingsterminal > Administrasjon > Test kommunikasjon

Innholdsfortegnelse