Kassesystem & moduler

Selvbetjent

Nettbestilling

QR-kode

Nettbutikk & bestilling

Billettsystem

Booking

Administrasjon

Lagerstyring

Faktura - KID & EHF

iZettle Go Plus eller Sharp Android – En kostnadssammenligning

I dette innlegget vil du få en oversikt over alle faste og variable kostnader for både iZettle og Sharp Android.

Jeg vil gå igjennom kostnader som:

  • Månedlige kostnader
  • Prosentgebyr av omsetning
  • Transaksjonsgebyr.

Vi vil først starte med å se på hvilken type bedriftskategori du tilhører og hvilken av systemene som passer den enkelte kategorien.

Så la oss sette i gang!

r

Alle referanser til omsetning i dette innlegget gjelder kortomsetning, og inkluderer ikke kontantomsetningen.

Driver du en pop-up, oppstart, liten eller mellomstor bedrift?

Pop-Up og sporadisk salg

Har du sporadisk salg eller skal du åpne en pop-up for en kort tid, vil jeg anbefale iZettle for deg.

iZettle har ingen bindingstid og man kan dermed si opp abonnementet når du ikke behøver det lengre.

Men det er et unntak:

En betalingsterminal fra oss har 3 års avtaleperiode, så om du skal drive sporadisk salg i 3+ år, kan det lønne seg å velge Sharp Android og Yomani betalingsterminal.

Når vil det lønne seg?

Om omsetningen din i perioden du selger er så høy at gjennomsnittet per måned gjør at iZettle blir et dyrere valg totalt sett.

Jeg vil vise deg utregningene senere i innlegget.

Oppstartsbedrift

Av 12 912 nyetablerte aksjeselskap i 2011 var 69,8% aktive etter 1 år og 59,8% aktive etter 3 år, ifølge rapporten fra SSB (tabell 2). I underkant av ⅓ avviklet eller gikk konkurs første året, mens nedgangen fra år 1 til år 3 var 10%.

Det er i oppstartsfasen du får den endelige oversikten over kostnader og får sett om virksomheten og konseptet er levedyktig.

Det er da forståelig at å binde seg til en 3 årsavtale kan virke avskrekkende for noen i oppstarten.

For disse vil iZettle med ingen bindingstid være et valg som gir de mulighet til å ikke være bundet til avtaler, om de skulle måtte avvikle.

Kostnadsmessig kan det være dyrere, men ved en tidlig avvikling kan være verdt det.

Om du antar at du kommer til å omsette for mer enn 600 000,- i året, og drifte i 3 år etter oppstart er Sharp Android og Verifone betalingsterminal å anbefale.

Liten bedrift

Man kan definere en liten bedrift ut i fra ulike kriterier, men i sammenheng mellom iZettle eller Sharp er det omsetning som gir det beste skille mellom en liten og en mellomstor bedrift.

Omsetter du for mellom 500-800 000,- vil jeg kategorisere din bedrift som liten.

Om du ligger på rundt 500 000,- i året eller under vil iZettle kunne være et godt valg.

Om du ligger på 600 000,- i året og høyere, eller har ambisjoner om å øke, vil Sharp Android være det beste valget.

Du vil da kunne vokse uten at kostnadene for bruk av kassasystem og betalingsterminal vokser i takt med din virksomhet, men heller at kostnadene har en lavere vekstøkning enn din omsetning.

Mellomstor bedrift

Om du har en mellomstor bedrift med omsetning på mer 800 000,- i året, vil jeg anbefale Sharp Android og Verifone betalingsterminal for deg.

Men.

Det er også et unntak for denne regelen.

Har du veldig høy andel kredittkortsalg, hvor andelen er høyere enn 80% av omsetningen og omsetningen lavere enn 100 000,- vil iZettle kunne være rimeligere.

Dette vil gjelde for de som selger mesteparten eller alt av varene dine til turister.

Prisoversikt

iZettle sine abonnementer og priser

iZettle har i dag tre forskjellige abonnementer: Go, Go Plus og Pro

iZettle Go koster 0 kr per måned og har et transaksjonsgebyr på 1,75%.

Go kan man bruke på de første 50 000,- ved oppstart av bedriften, og om man omsetter for mindre enn 50 000,- hvert år, da man ikke havner under kassaloven.

iZettle Go Plus koster 379 kr per måned og har et transaksjonsgebyr på 1,75%. Dette abonnementet gir deg også tilgang til iZettle E-commerce.

Jeg kan ikke finne priser på deres nettsider uten tilgang til iZettle E-commerce, men har fått vite av iZettle brukere, at de da betaler 279 kr per måned.

iZettle Pro abonnementet er for serveringssteder, koster 599 kr per måned og har et transaksjonsgebyr på 1,25%.

iZettle sin betalingsterminal kalt Reader 2 koster 799 kr (299 kr for første terminal)

Jeg vil i kostnadssammenligningen ta utgangspunkt i Go Plus og 279 uten iZettle E-commerce.

Prisene kan du lese mer om her

Sharp Android og Verifone Yomani XR priser

Sharp Android har årlig lisenskostnad på kr 4 400 (367 kr per måned)

Verifone Yomani XR koster ved 3 års leie 500 kr per måned.

I tillegg kommer BankAxept månedskostnad på kr 150 og 0,24 kroner per transaksjon.

Om man ønsker å ta imot kredittkort er transaksjonsgebyret på 1,25% av kredittkortomsetningen.

Maskinvare

Jeg velger å ikke sammenligne maskinvare, men om du ønsker å sammenligne pris og utstyr, så finner du prisene her:

Kostnader for å ha og bruke iZettle Go Plus og Sharp Android

Kostnadene knyttet til iZettle Go Plus og Reader 2

  • Månedskostnad for Go Plus.
  • Transaksjonsgebyr (i%) av omsetning.

Hvordan regne ut månedskostnad og prosent gebyr for abonnement og bruk:

iZettle Go Plus månedskostnad + (prosent gebyr * omsetning) = total månedskostnad for abonnement og bruk

Kostnadene knyttet til Sharp Android og Verifone betalingsterminal:

  • Månedskostnad for Sharp Android
  • Månedskostnad for Verifone betalingsterminal
  • Månedskostnad for BankAxept avtale
  • Transaksjonsgebyr (i kr) BankAxept
  • Transaksjonsgebyr (i %) kredittkort innløseravtale

Hvordan regne ut transaksjonsgebyrer og total månedskostnad for leie og bruk:

BankAxept:

(Månedsomsetning * andel av omsetningen) / gj.kjøpsbeløp per kunde = antall transaksjoner.

Antall transaksjoner * transaksjonsgebyr = BankAxept transaksjonskostnad

BankAxept transaksjonskostnad + BankAxept månedskostnad = Total BankAxept kostnad.

Kredittkort innløseravtale:

(Månedsomsetning*andel av omsetning) * kredittkorttransaksjon prosent gebyr = Total kredittkort kostnad

Total månedskostnad:

Sharp Android månedskostnad + Verifone betalingsterminal kostnad + total bankaxept kostnad + kredittkort kostnad = total månedskostnad for leie og bruk.

Kostnadssammenligning  

Jeg vil regne ut kostnadene ved 0%, 10% og 20% kredittkort andel. I dag er 8 av 10 kort transaksjoner med BankAxept i Norge.

Om du har høyere andel kredittkort kan du laste ned kalkulatoren nederst på siden.

250 kr per kunde og 0% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 046
40 000 979 1 055
50 000 1 154 1 065
60 000 1 329 1 075
80 000 1 679 1 094
100 000 2 029 1 113

 

500 kr per kunde og 0% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 031
40 000 979 1 036
50 000 1 154 1 041
60 000 1 329 1 046
80 000 1 679 1 055
100 000 2 029 1 065

 

250 kr per kunde og 10% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 080
40 000 979 1 102
50 000 1 154 1 123
60 000 1 329 1 144
80 000 1 679 1 186
100 000 2 029 1 228

 

500 kr per kunde og 10% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 067
40 000 979 1 084
50 000 1 154 1 101
60 000 1 329 1 118
80 000 1 679 1 152
100 000 2 029 1 185

250 kr per kunde og 20% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 115
40 000 979 1 148
50 000 1 154 1 180
60 000 1 329 1 213
80 000 1 679 1 278
100 000 2 029 1 344

 

500 kr per kunde og 20% andel av omsetningen er med kredittkort

Omsetning per måned iZettle Sharp
30 000 804 1 104
40 000 979 1 132
50 000 1 154 1 161
60 000 1 329 1 190
80 000 1 679 1 248
100 000 2 029 1 305

Konklusjon

Sporadisk salg

Om du har sporadisk salg eller skal drive en pop-up i en kort periode er iZettle det riktige valget.

Om du derimot skal drive sesongbasert eller sporadisk salg over 3 år vil Sharp Android være rimeligere om du gjennomsnittlig omsetter for mer enn 50-60 000,- hver måned.

iZettle Go Plus kan sies opp i perioden du ikke bruker den, som minsker gjennomsnittlig månedskostnad med 279 kr.

Sharp Android og Verifone betalingsterminal har 1 års og 3 års binding, mens BankAxept sin månedskostnad på 150 kr bare blir fakturert om betalingsterminalen er i bruk.

iZettle vil derfor være 129 kr billigere i månedene den ikke er i bruk, ser vi på kostnadene for et helt år samlet.

 

Liten bedrift

Om du planlegger å starte en bedrift, der du ikke vil ha høyere omsetning enn 50 000,- per måned er iZettle kostnadsmessig et bedre valg.

Vil omsetningen din være over 50 000,- per måned, vil det kostnadsmessig være rimeligere med Sharp Android og Verifone betalingsterminal.

Dette er om vi bare ser på kostnadene, men det er forståelig at mange også vurderer bindingstiden i denne perioden.

Den kostnadsmessige fellen mange havner i er at de blir vant med iZettle og ikke bytter når omsetningen deres er så høy at de regnes som en medium bedrift.

For eksempel vil man betale over en 2 årsperiode med iZettle ca. like mye som 3 år med Sharp Android og Verifone betalingsterminal, om omsetningen er 80 000,- eller høyere hver måned.

iZettle i 24 mnd: 40 296,-
Sharp i 36 mnd: 41 472,-

Har du en liten bedrift gjelder mye av det samme som en oppstartsbedrift; er omsetningen din under 50 000,- per måned er iZettle rimeligere.

Om du er over 50 000,- og ønsker muligheten til å vokse som bedrift, uten at kostnadene vokser i samme fart, er Sharp Android og Verifone betalingsterminal rimeligere.

 

Mellomstor bedrift

Har du en mellomstor bedrift er Sharp Android og Verifone betalingsterminal det beste valget.

Når omsetningen din er i overkant av 100 000,- per måned, er Sharp halvparten av kostnaden til iZettle.

Unntaket er om du har veldig høy andel kredittkort og omsetning er under 100 000,- per måned.

I eksempelet er andelen kredittkort 80% og man ser at prisen møtes ved 100 000,- i omsetning.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *