Problemer med innlogging, sjekk om det er 2 grønne symboler oppe til høyre

Selv om det er 2 grønne symboler kan det likevel være problemer med nettet, for å sjekke at alt er ok

Trykk symbol nede i midten

Trykk symbol med 6 prikker

Trykk innstillinger

og slå ethernet av og på

Hvis det da lyser 2 grønne symboler oppe til høyre skal alt være OK.

Dersom en ikke får de 2 grønne symboler etter å ha slått av og på ethernet, slå da av ethernett på nytt og gå til innlogging på nytt. Logg da inn på nytt og blir da innlogget i offline modus (kan være offline i 5 dager).


Webdesign ©2013-16 Web Norge. Innhold © HandelsData as