Kassesystem & moduler

Selvbetjent

Nettbestilling

QR-kode

Nettbutikk & bestilling

Billettsystem

Booking

Administrasjon

Lagerstyring

Faktura - KID & EHF

Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

FORETAKSINFORMASJON

Handelsdata, THG Handelsdata AS, Org nr: 994 296 663,

Kontaktdetaljer:

Strandgaten 203, 5004 Bergen. [email protected]. Telefon: 55 32 08 10.

Selger er: Handelsdata (THG Handelsdata AS)

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Handelsdata selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

PRIS OG FORBEHOLD

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for
kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre

Vi forsøker å ekspedere ordre i løpet av 1-3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Om varen ikke skulle være på lager gis beskjed via email der man kan enten kansellere ordren, bytte til en annen vare eller la den stå som restordre (leveringstid må påregnes).

Leveranse

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Handelsdata levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Frakt

Vi sender varene med Posten – Bedriftspakke på dør. Kostnader forbundet med frakt er fast pris oppgitt ved betaling.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger

Handelsdata behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos Handelsdata blir betalingen behandlet av Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss Handelsdata skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Handelsdata vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Reklamasjon gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller
DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Handelsdata sin informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Garanti

Varene leveres med 12 mnd garanti hvis annet ikke er oppgitt. Handelsdata garanterer varen mot fabrikasjonsfeil og/eller materialfeil i henhold til produsentens garantibestemmelser.

Ved feil eller mangler på levert vare som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kunden, må dette reklameres innen 10 virkedager etter varemottak. Feil eller mangler som først kan bli oppdaget etter montering eller installasjon, må reklameres straks de blir oppdaget. Handelsdata vil etter eget valg og for egen kostnad enten rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag.

Varighet

Årlig programvare- og tjenestelisenser fornyes ved lisens slutt. Ved oppsigelse må den sendes til [email protected] senest 3 måneder før lisensslutt.

Tvister

Tvister under denne avtalen skal så vidt mulig løses av partene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk lov ved de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting.