Nets etablering av BAX

kr 850 ekskl. mva

Før en betalingsterminal kan motta transaksjoner, må en avtale mellom brukersted og bank opprettes. Når avtalen er på plass, vil et sekssiffret brukerstedsnummer (BAX) bli tilknyttet din betalingsterminal.

Det tar vanligvis mellom 5 og 10 dager å få etablert/aktivert et nytt BAX-nummer.

Produktnr: NetsEtablering Kategorier: ,

BAX-nummer

Ofte stilte spørsmål

Kan et BAX-nummer brukes på flere betalingsterminaler?

Ja, et BAX-nummer kan brukes på flere betalingsterminaler og oppgjøret for betalingsterminalene vil da bli behandlet samlet.

Hvilken transaksjoner kan jeg motta når det opprettes BAX-nummer?

Du kan motta transaksjoner fra norske bankkort (BankAxept). Om du ønsker å motta transaksjoner fra andre korttyper, må man inngå kredittkortavtale med kortselskap/innløser. Vi kan hjelpe med dette.

Er det andre kostnader knyttet til BAX?

Ja, bankene har egne priser for etablering av oppgjørsavtaler og for oppgjørsbehandling (månedlig). Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

Må man bestille nytt BAX ved bank-/kontobytte?

Nei, vi sender melding om bank-/kontobytte til deres nye bank. Banken sender så et avtaledokument til dere pr. e-post. Kontaktperson (med prokura) signerer avtaledokumentet og sender det tilbake til banken. Banken kontrollerer at bestillingen er komplett og sender saken til Nets, som registrerer endringen på BAX-nummeret